Aktualności

Zajęcia w ramach innowacji ELEKTRONICZNE SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU
17:59:58 17.05.17
W ramach Innowacji ELEKTRONICZNE SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU przeprowadza się prezentacje i pokazy pracy urządzeń dla młodzieży gimnazjalnej, w które zaangażowani są uczniowie naszej szkoły. Dla uczniów technikum elektronicznego prowadzone są spotkania w ramach tej innowacji. W dniu 15 maja odbyła się lekcja dla klasy I technik elektronik w Laboratorium Systemów Alarmowych. Uczniowie zapoznali się z urządzeniami elektronicznych systemów, wykorzystywanych w inteligentnym budynku. Poznali również możliwości pracy tych urządzeń. Dla zainteresowanych uczniów szkoła zorganizuje - podobnie jak w latach poprzednich - zajęcia warsztatowe prowadzone przez firmę zewnętrzną oferującą usługi montażu instalacji systemów inteligentnego budynku, umożliwiające zdobycie umiejętności praktycznych, potwierdzone certyfikatem.

szkolenie


szkolenie


szkolenie


szkolenie


szkolenie


szkolenie


szkolenie

admin
PERFECTA – nowa seria central alarmowych
10:40:27 11.05.17PERFECTA – nowa seria central alarmowych SATEL

Połączenie tradycji z nowoczesnością – tak w kilku słowach można określić charakter nowych urządzeń. Centrale tej serii umożliwiają bowiem nie tylko budowę klasycznych systemów przewodowych, ale również bezprzewodowych z szyfrowaną transmisją oraz hybrydowych, łączących oba typy instalacji.
Prosta konfiguracja, intuicyjna obsługa i wygodne sterowanie - tymi cechami odznacza się system alarmowy bazujący na centrali PERFECTA.
Serię tę tworzą cztery urządzenia: PERFECTA 16 i PERFECTA 32, które umożliwiają stworzenie tradycyjnego systemu przewodowego, oraz PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL, których konstrukcja umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej lub hybrydowej.
Budowa systemu
Konstrukcja centrali PERFECTA umożliwia budowę tradycyjnego przewodowego systemu, posiadającego całą funkcjonalność potrzebną w małych i średnich obiektach. Do centrali można też podłączyć ekspandery zarówno wejść, jak i wyjść, zwiększając tym samym liczbę obsługiwanych urządzeń. To prosty i niezawodny sposób na szybką rozbudowę systemu.

Szybka konfiguracja z manipulatora
Bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji trybu serwisowego centrali jest możliwy z poziomu manipulatora. Poszczególne ustawienia można więc zmienić szybko i wygodnie, bez konieczności korzystania z programu konfiguracyjnego.

Wygodna konfiguracja z komputera
Konfigurację systemu można przeprowadzić także przy użyciu programu PERFECTA Soft. Jego intuicyjny interfejs krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy tworzenia instalacji.

Strefy
W systemie bazującym na centrali PERFECTA możliwe jest wydzielenie dwóch stref dozorowych. Każda może działać w jednym z trzech, niezależnych od siebie, trybów. Zapewnia to całemu systemowi szersze możliwości konfiguracyjne, charakterystyczne dla bardziej zaawansowanych instalacji.

Manipulator PRF-LCD
Przewodowy manipulator PRF-LCD posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD, który zapewnia wygodne sterowanie i pełną kontrolę nad systemem. O wybranych zdarzeniach użytkownik jest informowany dźwiękiem.

Diody LED, które informują o stanie całego systemu, zostały umieszczone nad wyświetlaczem. Z kolei na klawiaturze znajdują się przyciski umożliwiające szybkie włączanie żądanego trybu czuwania oraz wywołanie alarmów (NAPAD, POŻAR, POMOC).

Użytkownikowi manipulator umożliwia także łatwe sprawdzenie stanu środków na karcie SIM.

Rozwiązania zastosowane w centralach PERFECTA docenią profesjonaliści – zarówno stawiający na znane i sprawdzone systemy tradycyjne, jak i oczekujący dodatkowych, nowoczesnych funkcjonalności.

PERFECTA-32 WRL
Sterowanie bezprzewodowe
Sercem instalacji bezprzewodowej jest centrala alarmowa PERFECTA 16-WRL lub PERFECTA 32-WRL z wbudowanym modułem radiowym 433 MHz. Umożliwia on kodowaną, dwukierunkową komunikację bezprzewodową z manipulatorami PRF-LCD-WRL i sygnalizatorami MSP-300 R, oferującymi pełną funkcjonalność urządzeń przewodowych. Ten sam moduł umożliwia także włączenie do systemu czujek bezprzewodowych z rodziny MICRA.

Specjalnie do obsługi tych central powstał także pilot MPT-350 o zwiększonym zasięgu działania i przyciskami o programowalnych funkcjach.

Do central PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL, równocześnie z urządzeniami bezprzewodowymi, można także podłączyć urządzenia działające przewodowo, np. manipulator PRF-LCD czy też dowolne czujki i sygnalizatory. W ten sposób powstaje system hybrydowy umożliwiający jeszcze lepsze dopasowanie elementów instalacji do charakterystyki zabezpieczanego obiektu.

Aplikacja mobilna
PERFECTA CONTROL
Sterowanie systemem alarmowym za pomocą urządzeń mobilnych to rozwiązanie, którego popularność stale rośnie. Dlatego do zdalnej obsługi central PERFECTA powstała aplikacja mobilna PERFECTA CONTROL, wykorzystująca technologię GPRS.

Funkcjonalność tej aplikacji czyni z niej wygodne narzędzie do sterowania systemem, a także sprawdzania stanu stref, wejść i wyjść. Możliwe jest także przeglądanie aktualnych awarii i wszystkich zdarzeń w systemie.

Komunikacja
Centrale PERFECTA posiadają zintegrowany moduł powiadamiania głosowego z możliwością zdefiniowania 16 komunikatów. Na płycie centrali znajduje się także moduł GSM/GPRS umożliwiający obsługę dwóch kart SIM, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie np. na wypadek awarii nadajnika jednego z operatorów. Moduł ten daje możliwość monitorowania zdarzeń do stacji za pośrednictwem GPRS, SMS oraz torem audio. Każdy z tych trzech sposobów może być wykorzystywany niezależnie od siebie, możliwe jest także definiowanie priorytetu ich zadziałania.

PERFECTA - cechy
Bezpieczne połączenie
Z bogatej funkcjonalności aplikacji PERFECTA CONTROL i programu PERFECTA Soft można korzystać bezpiecznie dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Zapewnia ona szyfrowaną komunikację bez konieczności posiadania zewnętrznego adresu IP oraz wykonywania czynności związanych z zaawansowaną konfiguracją sieci.
admin
Zawód - monter elektronik
12:14:44 16.11.16


admin
Szkolenia dla naszych elektroników
11:57:15 17.11.14
W styczniu w naszej szkole zostaną zorganizowane dwudniowe szkolenia dla uczniów. Pierwsze z nich to warsztaty certyfikujące przeznaczone dla uczniów i studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę o montaż i serwisowanie inteligentnej instalacji elektrycznej F&Home polskiego producenta F&F.

Certyfikat, który otrzymuje się po szkoleniu, uprawnia do sprzedaży i instalowania systemu F&Home, otrzymania wsparcia technicznego, bezpłatnych aktualizacji oprogramowania F&Home i dwuletniej gwarancji F&F na cały system (nie tylko na elementy).

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Instalowanie oraz późniejsze serwisowanie systemu F&Home
2. Kompletowanie, okablowanie oraz uruchomienie modułów
3. Programowanie systemu
4. Zajęcia praktyczne obejmujące samodzielny montaż i uruchomienie systemu

szkolenie


Drugie z nich to szkolenie na temat technik sprzedaży systemów inteligentnego budynku przeznaczone dla szkół i uczelni. Szkolenie rozpoczyna się od uświadomienia uczestnikom różnic pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną, a instalacją inteligentną. Podczas szkolenia omawiane są różne funkcjonalności instalacji inteligentnej od strony oczekiwań inwestora oraz przez pryzmat zjawisk zachodzących podczas pracy urządzenia i wpływających na wymagania, jakie musi taka instalacja spełniać.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Wprowadzenie do systemu
2. Biurokracja - jaka i czy potrzebna?
3. Porównanie systemów
4. Korzyści z posiadania systemu inteligentnego budynku
5. Jak przekonać klienta
6. Co należy wiedzieć o inwestycji i kiedy możemy zaproponować system
7. Zagadnienia uzupełniające (zabezpieczenia, uziemienia i inne)

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt, więcej informacji w pracowni systemów alarmowych nr 24.
admin
Zajęcia pozalekcyjne
13:23:22 12.05.14
W naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania w szeroko pojętej branży elektronicznych systemów zabezpieczeń mienia oraz ludzi. Na branżę tą składają się inteligentne systemy alarmowe, kontrola dostępu, monitoring wizyjny (tv dozorowa cctv oraz IP), systemy domofonowe i wideodomofonowe, automatyka bram oraz przydomowa.

pracownia systemów alarmowych


Systemy alarmowe obecnie zyskują coraz większe możliwości. Inwestorzy decydują się na wybór systemu, który nie tylko zadba o ich bezpieczeństwo, czy ich mienie, ale także zapewni codzienny komfort domownikom. W takiej roli doskonale sprawdzają się inteligentne systemy alarmowe, łączące funkcje bezpieczeństwa i inteligentnego domu. Tego typu rozwiązania możliwe do zrealizowania dzięki zaawansowanym centralom alarmowych firmy Satel z rodziny INTEGRA. Potrafią one zintegrować system alarmowy ze sterowaniem klimatyzacją, oświetleniem, ogrzewaniem, podnoszeniem i opuszczaniu rolet, otwieraniem bramy, podglądem z kamer czy nawet podlewaniem przydomowej zieleni. Taka funkcjonalność jest możliwa wtedy, kiedy instalator takich systemów potrafi wykorzystać wszystkie lub większość ich możliwości. Potrzeba więc umiejętności praktycznych w instalowaniu, montażu i programowaniu tego rodzaju elektronicznych systemów zabezpieczeń. W naszym Laboratorium Systemów Alarmowych możemy zapoznać się z możliwościami tych systemów, poeksperymentować w ich działaniu i zastosowaniu. Możemy po dokonaniu montażu przykładowego systemu zaprogramować go na różne sposoby, obserwować jego zachowanie oraz dokonywać wielokrotnie zmian tak aby całość spełniała nasze oczekiwania. Tylko podczas wielu godzin ćwiczeń spędzonych w pracowni będziemy mogli wykazać się bardzo dużą wiedzą z zakresu elektronicznych zabezpieczeń oraz inteligentnego budynku. Podobnie z innymi systemami, którymi także dysponujemy i staramy się zapoznać z ich możliwościami oraz typowymi zastosowaniami. Montujemy i programujemy systemy kontroli dostępu na przykładowe systemu ACCO firmy Satel, telewizję przemysłową CCTV na bazie sprzętu firmy K2 i BCS. Dysponujemy sprzętem domofonowym i wideodomofonowym zarówno analogowym jak cyfrowym, który uczymy się instalować montować oraz eksploatować w różnych warunkach. Zajmujemy się także instalacjami TV satelitarnej i naziemnej cyfrowej, ustawianiem anten, pomiarów parametrów sygnałów telewizji satelitarnej, dysponujemy odpowiednim sprzętem pomiarowym i diagnostycznym. Zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących bardziej zgłębić wiedzę zwłaszcza praktyczną z zakresu szeroko pojętej branży elektronicznych systemów zabezpieczeń, do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Więcej informacji w tym temacie można uzyska w sali 24 u Pana Sławomira Jędrzejczyka.


admin
Prezentacja Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
20:28:14 04.03.14
20 lutego 2014 r. o godz. 10.00 odbyła się w naszej szkole II edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej dla gimnazjalistów „Z elektroniką na TY”. Konkurs międzygimnazjalny objęty został honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu odbył się poczęstunek oraz przedstawienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. B. Prusa na rok szkolny 2014/2015. Następnie odbyła się prelekcja połączona z pokazem prowadzona przez pracowników naszej szkoły prezentująca Laboratorium Systemów Alarmowych pod patronatem Firmy SATEL – lidera w produkcji elektronicznych systemów zabezpieczeń w szczególności systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Podczas prezentacji zostały zademonstrowane stanowiska laboratoryjne do montażu i programowania systemów alarmowych, kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego. Pokazane zostały możliwości współczesnych inteligentnych systemów alarmowych, elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz wysokorozdzielczych systemów monitoringu sieciowego IP. Cała uroczystość została zarejestrowana przemysłową szybkoobrotową kamerą megapikselową z zoomem optycznym sterowaną poprzez pulpit sterowniczy do obsługi kamer obrotowych i DVR. Zdjęcia oraz film z całej imprezy zamieszczono w galerii.
admin
Projekt eduSatel
22:40:03 29.07.12

Innowacyjny program nauczania z zakresu SSWiN (Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu) dla średnich i wyższych szkół technicznych


Nasza szkoła uczestniczy w tym programie


eduSatel Rozwój przemysłu elektronicznego jest nierozerwalnie związany z postępem technologicznym i wdrażaniem innowacji. Każde nowe osiągnięcie naukowe jest natychmiast wykorzystywane i przystosowywane do konkretnej dziedziny życia. Takie rozwiązania stosowane przez duże firmy zajmujące się przemysłem elektronicznym, wymagają wykwalifikowanej kadry. Dlatego konieczne jest wspieranie szkół zawodowych zajmujących się wykształceniem młodych ludzi i przygotowaniem ich do podjęcia pracy. Firmy umożliwiają szkołom dostęp do najnowszych projektów technologicznych, a także pomagają w dokształcaniu kadry nauczycielskiej.


Takie działania pozwalają na doskonałe przygotowanie do zawodu młodych techników i inżynierów m.in. branży Technicznej Ochrony Mienia.


Odpowiednio wykwalifikowana kadra to solidna baza dla każdej firmy. Dlatego nawiązanie współpracy pomiędzy wiodącymi firmami a średnimi i wyższymi szkołami technicznymi, jest tak ważne. Tego rodzaju partnerstwo pozwala na kształtowanie najbardziej potrzebnych kompetencji zawodowych w danym zakresie. Firma Satel, działająca na rynku systemów alarmowych od 21 lat, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Współpraca z takimi szkołami, jak Technikum Łączności w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie czy Politechnika Koszalińska, pozwoliła na przygotowanie projektu „eduSatel”. Projekt ten ma na celu podnoszenie kwalifikacji oraz pogłębianie wiedzy z zakresu zaawansowanych rozwiązań branży Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń wśród uczniów i studentów.


„eduSatel” to innowacyjny program nauczania zajęć praktycznych, oparty na podstawie programowej dla zawodu Technik Elektronik. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki, a także umożliwia uczniom lepsze przygotowanie się do wymogów współczesnego rynku pracy.


W ramach projektu, firma SATEL oferuje swoje wsparcie merytoryczne wybranym Szkołom oraz Uczelniom. Propozycja obejmuje utworzenie pracowni zajęć praktycznych, wyposażonych w produkowane przez SATEL urządzenia alarmowe oraz opracowanie specjalnego innowacyjnego programu nauczania specjalizacji zawodowej. Dodatkowo, w siedzibie firmy zostaną przeprowadzone profesjonalne szkolenia kadry pedagogicznej. Współpraca ze znanym i doświadczonym producentem urządzeń do systemów alarmowych, pozwala Uczelniom i Technikom biorącym udział w projekcie, przygotować studentów do wymagań stawianych przez rynki pracy. Dzięki temu absolwenci wyspecjalizowani w zakresie najnowszych technologii systemów alarmowych, z łatwością znajdą pracę w branży, zarówno w kraju, jak i za granicą.


eduSatel to:  • wykwalifikowana kadra przygotowana do prowadzenia w rzetelny sposób nowego rodzaju zajęć

  • nowe kierunki nauczania zgodne z aktualną sytuacją na rynku pracy

  • umożliwienie absolwentom łatwiejszego startu w życie zawodowe

  • wysoka atrakcyjność placówki edukacyjnej, która przekłada się na zwiększenie naboru nowych uczniów

  • wspieranie innowacyjności w edukacji szkolnej

  • zaangażowanie szkoły w podnoszenie poziomu i jakości kształcenia

  • konkurencyjność pośród innych szkół i uczelniźródło: www.satel.pl
admin
NOWA SPECJALNOŚĆ!!!
15:17:26 26.07.12
NOWA SPECJALNOŚĆ w zawodzie Technik elektronik


Szkoła: Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
Zawód: Technik elektronik
Specjalność: Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń


Dla uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik elektronik utworzona zostanie w roku szkolnym 20012/13 nowa specjalność: Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń.
Zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży między Zespołem Szkół im. B. Prusa w Częstochowie a firmą SATEL, działającą w branży systemów zabezpieczeń.
SATEL jest firmą polską – liderem w tej branży; siedziba firmy mieści się w Gdańsku. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży nowoczesnych urządzeń do systemów alarmowych. Działa nie tylko na rynku krajowym, ale też na ponad 40 rynkach światowych.


W ramach porozumienia o współpracy:
- tworzony jest program nauczania dla tej specjalności (wykorzystując podobny program opracowany w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku),
- przeszkolono w firmie SATEL nauczycieli naszej szkoły,
- stworzono LABORATORIUM SYSTEMÓW ALARMOWYCH, wyposażone w wybrane produkty firmy SATEL.


Czym będą zajmować się uczniowie tej specjalności? Jakie umiejętności zdobędą i jak będą mogli wykorzystać je w praktyce?


W programie nauczania przewidziane są między innymi:

1. Montaż i programowanie central alarmowych.
Centrala alarmowa jest sercem każdego systemu alarmowego, odpowiada za funkcjonalność całego układu. Uczniowie będą uruchamiać zarówno powszechnie stosowane w instalacjach alarmowych centrale serii CA, jak i najnowsze centrale serii INTEGRA oraz VERSA (produkcji firmy SATEL), a także centrale innych typów.
2. Dobór, montaż i konfiguracja urządzeń systemu alarmowego (przewodowego i bezprzewodowego).
W skład systemu alarmowego wchodzi cały szereg urządzeń zewnętrznych, takich jak:
- manipulatory, służące do codziennej obsługi i nadzoru systemu,
- sygnalizatory (optyczne, akustyczne), których rolą jest poinformowanie o naruszeniu chronionego obszaru, a także zniechęcenie ewentualnych intruzów, np. przed wtargnięciem do mieszkania zabezpieczonego systemem alarmowym,
- czujki alarmowe, wykrywające wystąpienie określonego zdarzenia (czujki ruchu, dymu, gazu, ochrony obwodowej - np. otwarcia drzwi lub okna),
- urządzenia komunikacji i powiadamiania, pozwalające na sprawne i szybkie przekazanie informacji o alarmie, np. poprzez linię telefoniczną lub sieć telefonii komórkowej,
- inne urządzenia (sterowniki, piloty, testery sygnału, zasilacze).
3. Projektowanie i monitorowanie systemów alarmowych.
Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności związanych z układami alarmowymi pozwoli uczniom na:
- projektowanie nowoczesnych Systemów Sygnalizacji Włamań i Napadu (SSWiN), zawierających wymienione wyżej elementy,
- projektowanie Systemów Kontroli Dostępu (SKD) – są to sterowane komputerowo systemy, zbudowane w oparciu o sieci kontrolerów przejścia, pozwalające na udzielanie uprawnień użytkownikom i realizację dostępu, np. na podstawie karty lub kodu,
- monitorowanie systemów alarmowych – dobór urządzeń do skonstruowania stacji monitorujących, konfiguracja stacji w zależności od kanałów transmisji, uruchamianie i obsługa programu stacji.
4. Integracja systemów alarmowych i automatyka.
Uczniowie będą przygotowani do projektowania inteligentnych systemów alarmowych, zarówno domowych, jak i przemysłowych (na bazie central INTEGRA). Systemy takie wykorzystują elementy automatyki i zapewniają bezpieczeństwo ludzi, budynków, maszyn i urządzeń. Przykładowo system automatyki domowej pozwala na sterowanie oświetleniem, np. podczas nieobecności domowników, a także sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją, dające wymierne oszczędności kosztów zużycia energii.


W branży systemów alarmowych i zabezpieczeń następuje ciągły rozwój technologiczny, zwiększa się też popyt na te systemy i urządzenia. Dlatego technicy elektronicy o specjalności: Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń powinni dobrze sobie radzić na rynku pracy. Mogą pracować w firmach produkcyjnych, w zakładach usługowych i serwisowych; mogą też zakładać własne firmy instalatorskie. Będą też dobrze przygotowani do podjęcia studiów wyższych z zakresu elektroniki.

admin
Laboratorium Systemów Alarmowych już otwarte
09:09:51 25.05.12
Laboratorium Systemów Alarmowych w naszej szkole już otwarte


23 maja na Sali Widowiskowej w budynku naszej szkoły zostało podpisane porozumienie między firmą SATEL a Zespołem Szkól im. B. Prusa dotyczące podnoszenia kwalifikacji i wiedzy uczniów w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej ochrony mienia i elektronicznych systemów zabezpieczeń. Dzięki tej współpracy powstało w pracowni 24, Laboratorium Systemów Alarmowych, w którym głównie zajęcia będą odbywać uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Elektronik o specjalności Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń a pozostali będą mieli możliwość zapoznać się projektowaniem, montażem, programowaniem i obsługą nowoczesnych systemów alarmowych, kontroli dostępu a także systemu inteligentnego domu. Firma SATEL, działająca na rynku systemów alarmowych od 21 lat, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie współpracy z oświatą na terenie całego kraju, uważając, że odpowiednio wykwalifikowana kadra, to solidna baza dla każdej firmy. Dlatego nawiązanie współpracy pomiędzy wiodącymi firmami a średnimi i wyższymi szkołami technicznymi jest bardzo ważna i na pewno zaowocuje w przyszłości.

W spotkaniu brała udział młodzież kształcąca się w zawodach Technik Elektronik, Technik Mechatronik i Technik Informatyk. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia przedstawicieli firmy SATEL pana Macieja Domagalskiego – koordynatora projektu eduSatel i pana Dariusza Pasternaka – koordynatora do spraw rozwoju rynku. Panowie zapoznali uczestników z historią powstania firmy i kolejnymi etapami jej rozwoju. Następnie przedstawili zebranym i omówili prezentację multimedialną dotyczącą zasadności stosowania systemów alarmowych, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz innych elektronicznych systemów zabezpieczeń, zwracając uwagę na to, jak duże są perspektywy znalezienia pracy w tej dziedzinie dla uczniów szczerze zaangażowanych w zgłębianie tajników technicznej ochrony mienia. Na koniec podziękowali osobom zaangażowanym w przygotowanie tej specjalistycznej pracowni elektronicznej, a szczególnie panu Dyrektorowi Dariuszowi Ratajowi za podjęcie i chęć współpracy, nauczycielowi panu Sławomirowi Jędrzejczykowi za przygotowanie stanowisk laboratoryjnych w pracowni. Doceniając wysiłek zarówno dyrekcji, nauczycieli jak i uczniów podkreślił, że jest to jedna z najnowocześniejszych pracowni w tego typu szkołach w Polsce wyposażona w urządzenia firmy SATEL w ramach projektu eduSatel.

Otwarcie pracowni powiązane było z obchodami III Dnia Mechatroniki, w ramach którego młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach (www.mechatronika.edu.pl) zaprezentowaną przez rektora dr inż. Dariusza Szymańskiego oraz panią Justynę Bembenek. Rektor w przystępny sposób przedstawił proces tworzenia urządzeń mechatronicznych, podkreślając rolę modelowania i wykorzystania programowych narzędzi projektowych w poszczególnych etapach prac konstrukcyjnych, mających także odniesienie kosztów projektu. Podczas spotkania przedstawiciele największego producenta krajowego pneumatyki siłowej i sterującej - Centrum Produkcji Pneumatyki „ PREMA” S.A. (www.prema.pl) - mgr inż. Waldemar Wieczorek oraz mgr inż. Adam Sitarski przedstawili ofertę tej firmy. PREMA jest wytwórcą siłowników różnych typów, zaworów rozdzielających, sterujących ciśnieniem, przepływem, zespołów przygotowania powietrza oraz osprzętu pneumatycznego począwszy od projektu po wyrób finalny. Produkty PREMY mają zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się bezpośrednio ze sprzętem przywiezionym przez Gości.
Każdy z uczestników Dnia Mechatronika mógł ponadto zobaczyć i zaobserwować działanie urządzeń i układów mechatronicznych prezentowanych przez uczniów klas mechatronicznych naszej szkoły.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście starszy wizytator Andrzej Gracki, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy pani Jolanta Kowalik, dr inż. Marcin Sosnowski pracownik Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD oraz przedstawiciele ISD Huta Częstochowa pan Jacek Kasprzyk i pani Barbara Morawska, z którą porozumienie nasza szkoła zawarła 2 miesiące temu. Dyrektor szkoły pan Dariusz Rataj rozpoczynając spotkanie zwrócił uwagę, że wielką rolę w kształceniu zawodowym młodzieży odgrywa możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych , co jest możliwe właśnie dzięki temu, że szkoła współpracuje z firmami i zakładami pracy. Przystąpienie naszej szkoły do realizacji projektu eduSatel na pewno spowoduje podniesienie kwalifikacji uczniów branży elektronicznej i informatycznej a także pogłębianie ich wiedzy z zakresu zaawansowanych rozwiązań Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń, a co za tym idzie łatwiejsze zdobycie interesującej i ciekawej pracy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszych uroczystości znajdujących się w galerii.
admin
Podpisanie umowy o współpracy naszej szkoły z firmą SATEL
16:47:45 11.05.12
23 maja o godzinie 10.00 odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naszej szkoły z firmą SATEL dotyczącej podnoszenia kwalifikacji i wiedzy uczniów w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej ochrony mienia i elektronicznych systemów zabezpieczeń.
Spotkanie połączone będzie z otwarciem w naszej szkole Laboratorium Systemów Alarmowych pod patronatem firmy SATEL oraz obchodami III-go Dnia Mechatroniki.
W uroczystości uczestniczyć będą oprócz przedstawicieli firmy SATEL, zaproszeni goście z Urzędu Miasta Częstochowy, Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie, ISD Huty Częstochowa, Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa AJD w Częstochowie, Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, Centrum Produkcji Pneumatyki PREMA S.A. z Kielc, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły.
admin
eduSatel - zsprus 2012