=
Skontaktuj się z nami: tel. 606 305 263
Kamery przemysłowe CCTV - Częstochowa Usługi elektryczne i teletechniczne - Częstochowa

Kamery przemysłowe CCTV - Częstochowa

Kamera przemysłowa jest okiem monitoringu. Najlepszym i najszybszym sposobem wyboru odpowiedniej kamery jest kontakt z naszymi specjalistami. Jeśli decydujesz się samodzielnie skonfigurować system monitoringu CCTV ta strona będzie dla Ciebie bardzo pomocna. Przy wyborze odpowiedniej dla siebie kamery bardzo ważne jest ścisłe sprecyzowanie paru kluczowych zagadnień.

Gdzie miałaby się znajdować kamera?

Kamery przemysłowe są tworzone z myślą o zastosowaniu ich w odpowiednim środowisku.
Sklep, restauracja, pub, wnętrze budynku:
Kamery kopułkowe świetnie nadają się do dyskretnego monitoringu w sklepach i restauracjach ze względu na ich niewielkie rozmiary. Dodatkowym atutem jest fakt że w większości kamer kopułkowych nie widać gdzie jest skierowana kamera i co aktualnie nagrywa. Klient nie czują skrępowania jak podczas obserwacji z kamery skierowanej bezpośrednio na niego.
Monitoring posesji, hali produkcyjnej:
Kamery kompaktowe dzień/noc w hermetycznie zamkniętych obudowach są bardzo dobrym rozwiązaniem w zewnętrznym monitoringu. Są one odporne na wilgoć, ujemne temperatury i inne trudne warunki atmosferyczne. Profesjonalnym rozwiązaniem jest kamera umieszczone w hermetycznej obudowie z grzałką utrzymującą optymalne warunki pracy kamery wewnątrz obudowy.
Duży plac, parking:
Przy obserwacji dużej powierzchni można stosować pojedyncze kamery bądź zastosować kamery szybkoobrotowe SPEED-DOME. Kamery te mogą być sterowane za pomocą klawiatury sterującej lub rejestratora cyfrowego. 360° obrotu i dobry zoom optyczny dają olbrzymie możliwości obserwacji wielu obiektów. Dobrze ustawione ścieżki patrolowe kamery SPEED-DOME mogą zastąpić kilka kamer kompaktowych.

Co ma obserwować kamera?

Rejestracja obrazu w nocy:
Kamera przemysłowa może rejestrować obraz nawet przy zerowym oświetleniu przy pomocy reflektorów podczerwieni. W momencie przełączenia się kamery w tryb nocny włączają się diody podczerwieni a kamera zaczyna rejestrować obraz w trybie czarno-białym. Innym sposobem na obserwację obiektów w nocy jest kamera o wysokiej czułości. \"Widzi\" ona przy minimalnym oświetleniu i nie potrzebuje reflektora podczerwieni. Kamery wysokiej czułości stosuje się w obiektach, w których występuje znaczne zapylenia a kamery z podczerwienią gdy występują punktowe źródła światła np. samochody lub odblaskowe, chromowane obiekty.

JAK DOBRAĆ KAMERY?

Aby dokonać doboru kamer trzeba nie tylko dostosować się do warunków obserwacji, obiektów i terenu, ale również uwzględnić wiele czynników zmiennych: pora roku, warunki atmosferyczne, wielkość przedmiotów i osób w polu widzenia, stopień nasłonecznienia, jasność oświetlenia w nocy itd.

Zastosowanie kamery dyskryminuje wybór, czy kamera ma być czarno / biała, czy kolorowa, czy może dzień - noc. Obraz kolorowy zawiera więcej informacji, ułatwia rozróżnienie szczegółów, jest lepiej zapamiętywany, szybciej zauważalne są różnice, w niektórych wypadkach kolor jest jedyną informacją umożliwiającą sprecyzowanie opisu sytuacji lub dokonanie identyfikacji. Wadą kamer kolorowych jest mniejsza czułość. Wybieramy kamerę czarno - białą, jeśli wystarczy stwierdzenie faktu obecności. Także w warunkach słabego oświetlenia tylko czarno - biała kamera o dużej czułości pozwoli na obserwację, często z zastosowaniem promienników podczerwieni.

Przy doborze kamer musimy uwzględnić podstawowe ich parametry:

1) Rozmiar przetwornika - definiuje wielkość przekątnej przetwornika wyrażoną w calach. Spotykane są kamery o przetworniku 1", 2/3", 1/2", 1/3", 1/4" oraz 1/6". Do wielkości przetwornika musi być dopasowany obiektyw. W zasadzie im większy przetwornik, tym lepsza jakość obrazu, co wiąże się z możliwością ulokowania większej liczby pikseli. Równocześnie jednak wiele zastosowań wymaga miniaturyzacji kamery. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii nawet przy przetworniku 1/4" można osiągnąć wystarczającą rozdzielczość. Należy pamiętać, iż rozmiar przetwornika wymusza użycie obiektywu takiego samego lub większego. Na przykład do przetwornika 1/3" można stosować obiektyw 1/3", a także większy np. 1/2".

2) Czułość kamery - oświetlenie przetwornika obrazu niezbędne do wytworzenia określonej amplitudy całkowitego (kolorowego) sygnału wizyjnego, przy określonej wartości stosunku sygnał/szum. Najbardziej kontrowersyjny i manipulowany parametr określający kamery - większość producentów nie podaje, w jakich warunkach został on zmierzony. Pomiar czułości powinien być wykonany przy wyłączonej automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC). Musi też być podana albo informacja, że czułość ustalono przy pomiarze oświetlenia na przetworniku, albo, że czułość ustalono przy pomiarze oświetlenia na obiekcie, wtedy jednak koniecznie należy podać jasność zastosowanegoobiektywu oraz współczynnik odbicia światła na obiekcie.

3) Czułość kamer w zakresie podczerwieni - typowa kamera czarno-biała jest czuła na promieniowanie z zakresu widzialnego przez oko ludzkie (400 ÷ 770 nm) oraz z przylegającego do niego zakresu podczerwieni (770 ÷ 850 nm), ale niestety czułość zakresie paśmie IR jest zwykle nieco niższa niż paśmie światła widzialnego. Istnieją jednak specjalne kamery z przesuniętym punktem maksymalnej czułości w pasmo IR 850 nm ÷ 1000 nm - noszą miano kamer termowizyjnych i są znacznie droższe od zwykłych kamer B/W.

Osobny problem stanowią kamery kolorowe i ich możliwości obserwacji w nocy. Ten typ kamer nie ma możliwości obserwacji w podczerwieni, ze względu na wbudowany filtr podczerwieni eliminujący wpływ pasma IR na precyzyjne oddawanie barw. Dopiero stworzenie grupy kamer Dzień/Noc (D/N), które po zmierzchu przestawiają się na tryb czarno-biały i nie posiadają filtra podczerwieni - pozwoliło na poprawne prowadzenie obserwacji w nocy, nawet z zastosowaniem podświetlania promiennikami IR. Usunięcie filtra podczerwieni ma jednak poważne wady - przy oświetleniu dziennym kamera pracuje w trybie kolorowym i ma poważne kłopoty z balansem bieli: nie oddaje rzeczywistych kolorów, często je "przekłamując", np. kolor szary "widziany" jest jako niebieski, czarny jako granatowy, karminowy jako brązowy itp. Efekt ten najbardziej widoczny na zewnątrz, gdy obserwowane obiekty są oświetlone światłem słonecznym, zawierającym bardzo dużo promieniowania w paśmie IR. W takiej sytuacji lepsze efekty daje zastosowanie typowych kamer kolorowych, ale o bardzo dużej czułości i zaopatrzonych w ultrajasne obiektywy, co pozwala na obserwację po zmierzchu pod warunkiem istnienia nawet niewielkiego, rozproszonego światła minimalnie doświetlającego pole obserwacji.

Wydawało się, że idealnym rozwiązaniem jest kamery typu dzień / noc zaopatrzona w filtr podczerwieni mechanicznie usuwany z osi optycznej podczas pracy w trybie kolorowym, dzięki czemu kłopoty z wiernym odwzorowaniem kolorów nie mogą wystąpić. Oprócz wysokiej ceny w takich kamera pojawił się następny problem - kłopoty z ostrością wynikające z załamania światła przez filtr IR. W konsekwencji opuszczaniu i podnoszeniu filtra towarzyszy zmian położenia ogniska i zmiana ostrości obrazu na przetworniku kamery. Problem ten rozwiązuje dodatkowa soczewka korygująca ostrość w podczerwieni.

4) Rozdzielczość kamery - określa zdolność rozróżniania drobnych szczegółów na ekranie. Jest podawana w liniach telewizyjnych TVL. Rozdzielczość jest określana oddzielnie dla pionu i dla poziomu. Parametr ten zależy od ilości pikseli przetwornika, przy czym nie jest to zależność wyrażona jakąś funkcją. Bliższe prawdy jest stwierdzenie, że jest to oszacowanie zdolności do przenoszenia informacji o kolorze i stopniach szarości z jednoczesnym uwzględnieniem ilości pikseli przetwornika. Niektórzy producenci jako rozdzielczość podają tylko ilość pikseli. Pod względem rozdzielczości kamery można podzielić na:

kamery o małej rozdzielczości około 240 ÷ 380 TVL

kamery o standardowej rozdzielczości około 420 do 480 TVL

kamery o podwyższonej rozdzielczości około 600 TVL i więcej.

5) Stosunek sygnał/szum - parametr określający zdolność kamery do generacji obrazu wymaganej jakości, pośrednio związany z czułością; pomiar musi być wykonany przy wyłączonej funkcji AGC i wyrażony jest w Belach (częściej: dB).

6) Temperatura pracy - parametr określający maksymalny zakres temperatur, w którym kamera może bezawaryjnie pracować nie wykazując znacznych odstępstw od podanych wartości charakterystycznych. najczęściej spotyka się kamery przystosowane do pracy w temperaturze -10oC ÷ +50oC. Wbrew pozorom dla kamery nie jest tak groźna niska temperatura otoczenia, jak wysoka. Z założenia kamera pracuje w trybie ciągłym i produkuje dostatecznie dużo ciepła, aby w obudowie wodoszczelnej móc pracować nawet na mrozie, gdy temperatura osiąga -30oC. Znacznie gorzej jest przy silnym nasłonecznieniu i w bardzo ciepłe dni - często zachodzi konieczność stosowania wentylatorów lub systemów chłodzenia kamer. W obudowach zewnętrznych stosuje się grzałki, ale nie w celu podgrzania kamery, lecz wyłącznie w celu podgrzania szyby i zapobieżenia parowaniu przy przechodzeniu przez punkt rosy.

7) Zasilanie kamer - najczęściej spotyka się kamery zasilane napięciem 12VDC z zewnętrznego zasilacza. Bardzo ważny jest dobór zasilacza o właściwej wydajności prądowej - w tym celu wskazane jest obliczenie bilansu prądowego kamery i urządzeń jej towarzyszących. Standardowy pobór prądu samej kamery waha się od 80 mA do nawet 250 mA. Dla kamery wyposażonej w obiektyw z automatyczną przesłoną (Auto Iris) należy doliczyć do bilansu pobór prądu obiektywu - zazwyczaj 50 ÷ 80 mA. Podobnie doliczyć trzeba pobór prądu obiektywów typu MotorZoom, podświetlaczy IR wbudowanych w kamerę oraz grzałki obudowy zewnętrznej - oczywiście w przypadku ich stosowania.

Z uwagi na spadek napięcia na długich przewodach zasilających - wskazane jest stosowanie zasilaczy zewnętrznych blisko kamer lub używanie przewodów o dużym przekroju żył (0,75 . 1,0 mm2) i zasilaczy z regulowanym napięciem wyjściowym. Spotyka się również kamery zasilane napięciem 24VAC oraz 230 VAC.

Nowoczesne systemy CCTV podłączane są do awaryjnych źródeł zasilania, czyli akumulatorów bądź UPS-ów. Szczególnie zastosowanie UPS-ów jest szczególnie polecane, nie tylko jako źródło podtrzymania energetycznego, ale głównie jako zabezpieczenie przed zakłóceniami występującymi w publicznej sieci energetycznej (chwilowe przepięcia - tzw. piki, chwilowe zaniki napięcia itp), na które urządzenia CCTV są bardzo wrażliwe. należy jednak pamiętać, że UPS-y stosowane w systemach CCTV musza generować napięcie o charakterystyce jak najbardziej zbliżonej do sinusoidy. Także pojemność ich akumulatorów musi być duża - przykładowo 1-godzinne podtrzymanie systemu z 8 kamerami zewnętrznymi w obudowach, 8 wewnętrznymi, 16 obiektywami z AI, 16-kałowym rejestratorem z 2 HDD i bez monitora - wymaga zastosowania UPS o mocy skutecznej około 300 . 400 VA.

8) Problem z uziemieniem kamer - błędy w połączenia masy urządzeń telewizji obserwacyjnej prowadzą do pogorszenia jakości obrazu, a w krańcowych przypadkach - do zakłóceń eliminujących możliwość oglądania obrazu. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowo wykonanie połączeń masowych kamer i rejestratorów lub multiplekserów. Masy sygnałowe ze wszystkich kamer powinny łączyć się w rejestratorze, natomiast nie należy łączyć ich od strony kamer. Również nie powinno występować połączenie masy sygnałowej i masy zasilania kamery - szczególnie jest to istotne w kamerach zasilanych prądem przemiennym 24 VAC, a wręcz niedopuszczalne w kamerach zasilanych 230 VAC. Do eliminacji zakłóceń i różnego rodzaju problemów związanych z zasilaniem, wykorzystuje się aktywne separatory video.

Osobnym tematem jest obowiązkowe uziemianie metalowych obudów zewnętrznych z grzałką zasilaną napięciem 230 VAC. W takich obudowach często i kamera jest zasilana napięciem przemiennym 230 V. Ze względu na różnice faz, jest niedopuszczalne łączenie masy sygnałowej z obudową kamery, dlatego zalecane jest stosowanie obudów pozwalających na galwaniczną izolację mas sygnałowych od obudowy kamery i od masy obudowy zewnętrznej.

Kolejnym problemem jest zasilanie wszystkich urządzeń systemu CCTV z jednej fazy linii energetycznej, co zabezpieczy system przed zniszczeniem w przypadku zaniku zasilania na przewodzie neutralnym. Pamiętać koniecznie trzeba o obowiązku podłączenia uziemienia wszystkich urządzeń CCTV zasilanych prądem przemiennym 230V, przy czym jako uziemienie nie wolno stosować połączenia do przewodu zerowego zasilania! Idealnym rozwiązaniem jest zebranie wszystkich linii zasilania w jednym miejscu i podłączenie do linii energetycznej jednofazowej za pośrednictwem UPS'a lub listwy z filtrem przeciwprzepięciowym. Jeżeli instalacja energetyczna obiektu nie ma wydzielonego obwodu uziemiającego PE z wyłącznikiem różnicowo-prądowym - wskazane jest zastosowanie lokalnego wyłącznika różnicowo-prądowego np. w formie dogniazdkowej.

W obiektach zasilanych prądem 3-fazowym, dla maksymalnego zabezpieczenia przed zanikiem zasilania, wskazane jest zastosowanie przełącznika fazowego, gwarantującego zasilanie systemu CCTV, jeżeli choć jedna faza będzie poprawnie działać.

9) Typy mocowań obiektywów w kamerach - najczęściej spotykane są dwa: C oraz CS. Oba typy mają tę samą średnicę i skok gwintu. Podstawową różnicą jest inna odległość płaszczyzny mocowania obiektywu od powierzchni przetwornika: dla obiektywów typu CS odległość ta wynosi 1/2" = 12,52 mm, zaś dla obiektywów z mocowaniem typu C wielkość ta wynosi 17,526 mm. Częściej spotyka się mocowanie typu CS - w przypadku kamer jest ono bardziej uniwersalne, gdyż dodanie pierścienia pośredniczącego umożliwia montaż obiektywu C do kamery CS. Odwrotna sytuacja nie jest możliwa.

10) Klasa szczelności kamery - istnieje Polska Norma definiujaca klasę odporności obudowy kamery na wpływ warunków zewnętrznych. Klasę tę oznacza się jako literami IP (Index od Protection) oraz 2 cyframi: IPxy