=
Skontaktuj się z nami: tel. 606 305 263
Uprawnienia kwalifikacje licencje szkolenia - Częstochowa Usługi elektryczne i teletechniczne - Częstochowa

Uprawnienia kwalifikacje licencje szkolenia - Częstochowa

Poniżej umieszczone zostały skany świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Posiadamy także licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia uprawniającą do:

1. Montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,

2. Montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania,

3. Opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego,

4. Organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.
eksploatacja SEPSEP ELTESABdozór SEPSEP ELTESABlicencja zabezpieczenia technicznego Częstochowaelektroniczne systemy zabezpieczeń Częstochowacertyfikat Satel CzęstochowaUprawnieniaLicencjeKwalifikacjeSepZabezpieczenie techniczneCzęstochowa