=
Skontaktuj się z nami: tel. 606 305 263
Pomiary elektryczne - Częstochowa Usługi elektryczne i teletechniczne - Częstochowa

Pomiary elektryczne - Częstochowa

Pomiary elektryczne
Miernik wielofunkcyjny MPI 530
Nasza firma wykonuje pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach przemysłowych, domowych, budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy w zakresie:

  • pomiaru rezystancji izolacji obwodów i kabli,
  • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
  • sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,
  • badania elektronarzędzi,
  • badanie wyłączników RCD,
  • pomiaru rezystancji podłóg i ścian,
  • sprawdzenia ciągłości przewodów odprowadzających,
  • pomiaru rezystancji uziemień.
Pomiary elektryczne miernikiem wielofunkcyjnym
Dokumentacja z badań
Po wykonaniu badań sporządzamy odpowiedni protokół z pomiarów, w którym znajduje się analiza i ocena badań. Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz najnowszym sprzętem niezbędnym do wykonania pomiarów. Tego typu pomiary mogą wykonać tylko osoby posiadające stosowne uprawnienia i dysponujące specjalistycznymi urządzeniami. Kompleksowość naszych usług polega nie tylko na wykonaniu samej instalacji ale również dostarczeniu Klientowi stosownej dokumentacji powykonawczej zgodnej z przepisami i obowiązującymi normami.
SPECYFIKACJA NORM
PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)Posiadamy aktualne świadectwa wzorcowania dla naszych przyrządów pomiarowychCO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT POMIARÓW - więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt pod numerem tel. 606305263 lub poprzez pocztę e-mail: eltesab@eltesab.pl
Pomiary elektrycznePomiaru rezystancji izolacjiBadania skuteczności ochrony przeciwporażeniowejPomiaru rezystancji uziemieńMiernik MPI 530